Tehetségfejlesztés

“. A tehetségben éppen az a szép, hogy él,
hogy kiszámíthatatlan, meglepő.
Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör,
de előre mégis tökéletesen megjósolhatatlan.”
(Pilinszky János)

A Sípos Utcai Óvoda városunk legnagyobb óvodája. Évtizedek óta jellemző óvodánkra, hogy a legtöbb óvodapedagógus jó szemmel, időben észrevette, egy-egy gyermekben a nyiladozó tehetséget és támogatta annak kibontakozását, és a mai napig követi az egykori csemete sorsának alakulását.

 • 1999 óta Helyi Óvodai Programunk specifikumai között kiemelt területként szerepel a tehetséggondozás. Ekkor csupán egy óvodai csoporton belül készítettünk tehetséggondozó programot 10-12 gyermekre.
  Ebben a munkánkban jó alapot jelentett a Helyi Óvodai Programunk, amely Porkolábné dr. Balogh Katalin által kidolgozott Komplex Prevenciós Óvodai Program. Az azonosításban nagy segítséget jelent a program megfigyelési szempontsora, melyben előtérbe kerülnek a gyermek részképességeinek fejlettségi szintjei.
 • 2004 óta a csoportvezető óvónők megfigyelései alapján igyekszünk azonosítani óvodai szinten a középső és nagycsoportos gyerekek közül, hogy az egyes tehetségígéret gyermekek, mely területen ügyesebbek kortársaiknál. Már ekkor igyekeztünk a zeneoviban, kézműves foglalkozáson és gyermektornán is differenciáltan odafigyelni a tehetségígéretekre.
  Minden évben szülői értekezletet tartottunk a gondozásba vett gyermekek szüleinek, tanácsadást több esetben igényeltek szülők, illetve kollégák.  Minden nevelési év végén értékelést készítettünk a fejlesztés eredményességéről.
 • 2008 novemberben a Magyar Tehetség Társaság Óvodai Szekciójának Bázis Óvodája lettünk, több szekcióülésnek is helyet adva az elmúlt évek alatt.
 • 2009. Március 6.-án Regisztrált Tehetségponttá, 2011. február 5.-én pedig Akkreditált Regionális hatáskörrel bíró Tehetségponttá vált intézményünk.
 • 2009-től már 7 tehetségműhelyünk működik a speciális szükségletek figyelembe vételével, a megalakult Tehetség Team-ünk koordinálásával. Természetesen ezt nem tekintjük végleges azonosításnak, csupán a megnyilatkozó csírák alapján és az átjárhatóságot biztosítva kerülnek egy-egy műhelybe csemetéink.
 • Műhelyeinkben folyó munkánkra Szegedről 50 fő, megyénkből több mint 100 fő volt kíváncsi a 2010 tavaszán megtartott gyakorlati bemutatóink alkalmával.
 •  2014 októberében a “TÉRSÉGI KIVÁLÓAN AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT” elismerő címet kaptuk meg.
 • Az Európai Tehetségtámogató Hálózatot hivatalosan 2015-ben Brüsszelben
  alapították meg. Jelenleg 13 országból 14 Európai Tehetségközpont és 25
  országból több mint 250 európai Tehetségpont része a hálózatnak, melynek 2016 áprilisától kezdve a Sípos Utcai Óvoda is
  tagja. Így óvodánk felkerült az európai tehetségtérképre is.
  Európai tehetségtérkép
  Az eltelt évtizedek alatt pályázatokkal és a magas szinten képzett humán erőforrásunkkal biztosítottunk fejlesztési lehetőségeket a gyermekeink számára.Az elnyert pályázatainkról részletesebb tájékoztatás a Pályázataink fül alatt olvasható.