Tehetség-műhelyek

Tehetségműhelyekbe a csoportban dolgozó óvodapedagógusok megfigyelései, javaslatai alapján kerülhetnek be az 5-7 éves óvodások. Megfigyeléseink egyrészt a gyermek mozgásfejlettségére, testsémájának fejlettségére, a gyermek téri tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettségére, értelmi képességeire, zenei képességeire,a finommotoros koordinációjának fejlettségére, nyelvi kifejezőképességének fejlettségére,  másrészt kreativitására, motivációs szintjére és magatartásformáira, szociális fejlettségére és érettségére irányulnak.

1. Természeti-tehetségterület:
FürkÉSZ

Kiemelkedő intellektusú, kreatív, kíváncsi gyerekeknek (ötletesség, kreativitás, szókincs, tájékozottság, érdeklődés, logikus és divergens gondolkodás, emlékezet-memóriafejlesztés van előtérben, a gyerekeket érdeklő környezeti és társadalmi témák által, sok fürkészési lehetőség biztosításával.)

A foglalkozásokat vezeti: Ádámné Dani Andrea és Varga Viktória óvodapedagógusok

A műhelyfoglalkozások időpontja:
heti 1x, ebéd után

A csoport létszáma: 10-12 fő.

2. Zenei tehetségterület:
PÖTTÖM PACSIRTÁK

Zeneóvodai foglalkozások zenei tehetségígéreteknek, kreativitás és improvizációs, zenei képességfejlesztés. Gazdagítás-dúsítás: folyamatosan élményszerű, rendkívül játékos műhelyfoglalkozások, gazdag hangszerkészlettel, különleges játék gyűjteménnyel.

A foglalkozásokat vezeti:
Perpék Katalin és Varga Viktória óvodapedagógusok

A műhelyfoglalkozás időpontja:
heti 1x ebéd után

A csoport létszáma: 3-12 fő

3. Vizuális-téri tehetségterület:
ARANYECSET

„Művészórák” ahol az élmény, a kreativitás, a képzelet képi kifejezése, vizuális kommunikáció fejlesztése a cél.

A foglalkozásokat vezeti:
Lakatos Gabriella és Láncziné Oláh Petra óvodapedagógusok

A műhelyfoglalkozás időpontja:
heti 1x ebéd után

Számtalan rajzpályázat díjnyertesei az itt alkotó óvodások. Országos és városi, iskolai rajzpályázaton lettek dobogós helyezettek alkotásaikkal.
Vizuális nevelésünk színvonalának emelésében sokat jelent L. Ritók Nórával, a Tehetséggondozás nagykövetével évek óta tartó szakmai kapcsolatunk, óvodánkban tartott előadásai és gyakorlati bemutatói.

A csoport létszáma
: 6-10 fő.

4. Zenei és testi-kinesztetikus tehetség terület:
CSILLAGVIRÁG TÁNCCSOPORT

Népi gyermekjátékokkal, népi hangszerekkel, népviseletekkel és mesterségekkel való ismerkedés. Saját motívumok, tánc improvizáció és kreativitásfejlesztés a cél.

A foglalkozásokat vezeti:
Kiss Attiláné gyermektánc oktató óvodapedagógus.

A műhelyfoglalkozás időpontja:
heti 1x délelőtt

A csoport létszáma: 12-16 fő

(A táncos, köralakítással járó tevékenységek ezt a minimum létszámot igényelik, azonban ezen belül differenciáltan több lehetőséget kapnak a valóban tehetséggyanús gyerekek.)

5. ÖRÖKMOZGÓK

(1998-ig, mint gyermektorna különfoglalkozáson belül differenciáltan, 2009 óta, tehetségműhelyként.)
Labdás és nem labdás mozgáskoordináció fejlesztés, mozgásfejlesztés izgalmas történeteken keresztül.
Célja: a mozgás és sport megszerettetése, tehetségkeresés, mozgás koordinációs és kondicionális képességek fejlesztése. Foci, floorball és zsinórlabda foglalkozások, versenyekre való felkészítés.

A foglalkozásokat vezeti:
Mózes Nóra MLSZ „D” edző, Grassroots szervező, óvodapedagógus

A műhelyfoglalkozás időpontja:
heti 1x délelőtt

A csoport létszáma: 12-15 fő.
(Szintén csapat játékok minimum létszáma miatt)

Az Örökmozgók több városi szintű verseny dobogósai a zsinórlabdában és floorballban, ovi-fociban.  Közülük négy fiú képviselte városunkat az Országos Ovifoci Fesztiválon Budapesten (2011.06.11.)

6. MESEKUCKÓ

Szókincsbővítés, pontos beszédértés, verbális és nonverbális kifejezőkészség fejlesztése. A metakommunikációs jelzések helyes felismerése és alkalmazása, dráma és szituációs játékok által. Igényes irodalmi élmények iránti fogékonyság és nyelvi humor érvényesülésének biztosítása.

A foglalkozásokat vezeti:
Barta Zsuzsanna  óvodapedagógus

A műhelyfoglalkozás időpontja:
Heti 1x ebéd után

A csoport létszáma:
16- 18 gyermek részvételével.

 7. Játékos matematika

A foglalkozásokat vezeti: Hajdu Anna óvodapedagógus

A műhelyfoglalkozás időpontja: Heti 1x ebéd után

A csoport létszáma: 

 

     

JátszhasSakk