Rólunk

Óvodavezetői köszöntő

Nevelőtestületünk munkáját, eredményeit adjuk át, mely magában foglalja mindazt, amit óvodapedagógusaink az óvoda nevelési eszményeivel, pedagógiai elgondolásaival és az ezek megvalósítását szolgáló eszközökkel kapcsolatban fontosnak tartanak, megújítva mindazokkal az ismeretekkel, amelyek a jövő század embere számára nélkülözhetetlenek.
Az óvodában elkezdett személyiségfejlesztés, a tudatosan tervezett, szervezett, irányított pedagógiai munka egész életre kiható, meghatározó, felelősségteljes vállalkozás.

Közös célunk a program megvalósításával, a korai fejlődés tudatos támogatása prevencióval és komplex személyiségfejlesztéssel.

Óvodánk eredményes működésének feltétele, hogy a szülők magukénak érezzék az intézmény programját, azzal azonosulni tudjanak, a sikeres együttmunkálkodás érdekében. Őszinte szívvel ajánljuk programunkat abban a reményben, hogy „közös kincsünknek”, gyermekeinknek sokoldalú, egészséges, harmonikus személyiségfejlődését megvalósítjuk.

Személyes felelősségünket mélyen átérezve az óvodai program kiválasztása során igyekeztünk körültekintően eljárni:

  • lehetőségeink szerint megismerkedtünk valamennyi minősített programmal
  • figyelembe vettük helyi sajátosságainkat / személyi – tárgyi vonatkozásokban egyaránt /, és jövőbeli elképzeléseinket
  • több éves, évtizedes elméleti és gyakorlati ismereteinket, tapasztalatainkat összegezve készítettük el saját helyi programunkat.

Programunk a Porkolábné dr. Balogh Katalin neve által fémjelzett Komplex Prevenciós Óvodai Program adaptációja. Választásunkban nagy szerepet játszott – és a program egyik nagy erényének érezzük a program pszichológiai megalapozottságát. Úgy gondoljuk, hogy erre az alapra nyugodtan építkezhetünk és megvalósíthatjuk pedagógiai elképzeléseinket abban a reményben, hogy munkánkat még jobban, még eredményesebben végezhetjük a ránk bízott gyermekek javára.

Lakatos Attiláné óvodavezető