Környezetünk

     

Óvodánkat a Baromfifeldolgozó Vállalat alapította 1956-ban 2 csoporttal, és a nagyüzem óvodáskorú gyermekeinek napköziotthonos ellátását vállalta fel, majd bővült 6 csoportossá 1980-ban a demográfiai hullám emelkedésével. 1992-ben Óvodánk önkormányzativá vált, és a keleti városrész óvodáskorú gyermekeinek ellátását 10 csoportban vállalta fel 200 férőhelyen, a bölcsődei csoportszobák átalakításával (az üzemi bölcsőde megszűnése teremtett erre lehetőséget). 2016 szeptember 1-től 9 csoportos óvodává váltunk.

A 9 csoport nevelő-oktató munkáját 18 pedagógus látja el, melyet 9 szakképzett dajka és logopédus is segít. Óvodánkban jól felszerelt csoportszobák, tornaterem, fejlesztőszobák, valamint gyermekbarát udvar áll a gyermeknevelés szolgálatában, és segíti a fejlesztőmunkát.
Munkánkat a Közoktatási törvényben előírt elveknek megfelelően a Pedagógiai Program alapján végezzük, ezáltal minden tevékenységünkkel a gyermekek testi, lelki, szellemi kibontakozását, fejlődését segítjük.
Az óvodával szemben támasztott követelményeknek, társadalmi igényeknek igyekszünk megfelelni, ezért szeretnénk elérni azt, hogy óvodásaink kudarc nélkül kezdhessék el az iskolát, és sikeresek lehessenek.

Ennek érdekében a foglalkozásokat a gyermekek életkori sajátosságai figyelembe vételével mozgással,játékosan szervezzük meg, a felzárkóztatásnak, tehetségfejlesztésnek komoly szerepe van az óvodában, ehhez felkészült, szakosodott fejlesztő pedagógusok nyújtanak napi segítséget.
Az egészséges életmódra nevelés, valamint az egészségmegőrzés jól bevált formája a rendszeres torna, séták, kirándulások, játékos sportvetélkedők.

                                              Óvodánkban magas színvonalú szakmai munka folyik.