Fejlesztő foglalkozások

Választható gyermekcsoporton kívüli foglalkozások

Az elsősorban 5-6 éveseknek szervezett foglalkozás októbertől áprilisig tart, ahol heti egy alkalommal (kb. 30 perc). Óvodás korban a jógafoglalkozás elsősorban mesével,drámajátékkal, dalokkal fűszerezett mozgást jelent. A gyermekek szívesen játszanak, és mozognak egyszerre, így észrevétlenül sajátítják el a jógázás örömét, tanulják meg az állatok utánzásával a jóga ászanákat. A mozgásos játékok cselekvő jellege miatt, társakkal együtt végezve növeli az aktivitást.Oldja a gyermekek gátlásait, erősíti önbizalmát,magabiztos, bátor, segítőkész,együttműködő,fegyelmezett és önállóságra törekvővé válnak. A jóga nagyon jó hatással van a a gyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztésére is( pl.: mozgás, testséma, percepció,figyelem, memória, gondolkodás) Ezen túlmenően erősödik immunrendszere,szervezete, növekszik vitalitásuk.Segít abban, hogy kiegyensúlyozott, egészséges. boldog életet tudjanak élni.

A foglalkozást vezeti: Bakóczyné Füzy Erika óvodapedagógus.

A gyermekjáték, gyermektánc, mint komplex örömszerző tevékenység, óriási jelentőségű a 3-7 éves korú gyermek számára. Az ének-zene-táncoktatás olyan élményeket nyújt számukra, amellyel az önszabályozó, önnevelő képességük is folyamatosan fejlődik. Az éneklés-mozgás öröme fejleszti a gyermek érzelmi életét, egymás közti magatartását, személyiségformáló hatása óriási. A dalok éneklése, és a hozzájuk kapcsolódó mozgás végzése nagyfokú megosztott figyelmet kíván. A zenére való szándékos ráfigyelés fejleszti a megfigyelőképességét, emlékezetét, gondolkodását. A gondolkodási folyamat azáltal jön létre, hogy a táncjáték végzése után elgondolkodik azon, hogy helyesen vett-e részt az adott játékban. A táncfoglalkozások fejlesztik a pozitív érzelmi viszonyokat, a közösségi érzés kialakulását, a társas kapcsolatok formálódását, a gyermekek sikerélményhez jutnak, amelyek további erőfeszítésre serkentik a gyerekeket. A népi táncos játékok testi fejlődésre gyakorolt hatása is óriási jelentőségű, mivel a mozgáskoordináció fokozatosan alakul ki nagycsoportos korig. Kiscsoportosoknál a játékos utánzás egy-egy izomcsoport mozgásgyakorlását biztosítják. A nehezebb, összetettebb mozgást kívánó játékok, táncok középső és nagycsoportban hatást gyakorolnak a testsúly, mellbőség, testhossz változásaira, élénk élettani ingerként hatnak a vérkeringésre, légzésre, anyagcserére.
A népi gyermekjátékok gazdag variálási lehetőségei kedvezően befolyásolják a gyermekek zenei alkotóképzeletének szárnyalását, alkotókészségének kibontakozását. Mindezek által a népi gyermekjátékok szolgálják a hagyományok fennmaradását, őrzését, s újabb alkotásra való ösztönzést.

A foglalkozást vezeti: Kiss Attiláné óvodapedagógus.

Az óvodai foci a Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott Bozsik Programban vesz részt, melyben óvodánknak regisztrált csapatai vannak.

Célja
:
Az óvodáskorú lányok és fiúk minél szélesebb körével megszerettetni játékos formában a mozgást, megismertetni a labdarúgást, testi képességeiket,mozgáskoordinációjukat fejleszteni. Szeptembertől júniusig 3 városi rendezvényen vesznek részt a gyerekek (fesztiválok). Minden korosztály jelentkezését örömmel várjuk, jelentkezés és egyéb információ: az óvónőknél, óvodatitkárnál.

A foglalkozásokat vezetik:

FOCI 1 – Mózes Nóra MLSZ “D” edző, Grassroots szervező, óvodapedagógus

FOCI 2 – Kékiné Török Edit Gizella Grassroots szervező, óvodapedagógus.