Fejlesztő foglalkozások

 

Fejlesztő foglalkozások

Az elsősorban 6 éveseknek szervezett foglalkozás októbertől áprilisig tart, ahol heti egy alkalommal (40 perc), nagyon játékos formában ismerkednek a kicsik az angol nyelvvel. Énekes, mozgásos játékokon keresztül megtanulják a színeket, számokat 1-20-ig, állatok neveit, testrészeket, egyszerűbb kifejezéseket.

A foglalkozást vezeti: Petrovné Elek Magdolna óvodapedagógus.

A gyermekjáték, gyermektánc, mint komplex örömszerző tevékenység, óriási jelentőségű a 3-7 éves korú gyermek számára. Az ének-zene-táncoktatás olyan élményeket nyújt számukra, amellyel az önszabályozó, önnevelő képességük is folyamatosan fejlődik. Az éneklés-mozgás öröme fejleszti a gyermek érzelmi életét, egymás közti magatartását, személyiségformáló hatása óriási. A dalok éneklése, és a hozzájuk kapcsolódó mozgás végzése nagyfokú megosztott figyelmet kíván. A zenére való szándékos ráfigyelés fejleszti a megfigyelőképességét, emlékezetét, gondolkodását. A gondolkodási folyamat azáltal jön létre, hogy a táncjáték végzése után elgondolkodik azon, hogy helyesen vett-e részt az adott játékban. A táncfoglalkozások fejlesztik a pozitív érzelmi viszonyokat, a közösségi érzés kialakulását, a társas kapcsolatok formálódását, a gyermekek sikerélményhez jutnak, amelyek további erőfeszítésre serkentik a gyerekeket. A népi táncos játékok testi fejlődésre gyakorolt hatása is óriási jelentőségű, mivel a mozgáskoordináció fokozatosan alakul ki nagycsoportos korig. Kiscsoportosoknál a játékos utánzás egy-egy izomcsoport mozgásgyakorlását biztosítják. A nehezebb, összetettebb mozgást kívánó játékok, táncok középső és nagycsoportban hatást gyakorolnak a testsúly, mellbőség, testhossz változásaira, élénk élettani ingerként hatnak a vérkeringésre, légzésre, anyagcserére.
A népi gyermekjátékok gazdag variálási lehetőségei kedvezően befolyásolják a gyermekek zenei alkotóképzeletének szárnyalását, alkotókészségének kibontakozását. Mindezek által a népi gyermekjátékok szolgálják a hagyományok fennmaradását, őrzését, s újabb alkotásra való ösztönzést.

A foglalkozást vezeti: Kiss Attiláné óvodapedagógus.

Az óvodai foci a Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott Bozsik Programban vesz részt, melyben óvodánknak regisztrált csapatai vannak.

Célja
:
Az óvodáskorú lányok és fiúk minél szélesebb körével megszerettetni játékos formában a mozgást, megismertetni a labdarúgást, testi képességeiket,mozgáskoordinációjukat fejleszteni. Szeptembertől júniusig 3 városi rendezvényen vesznek részt a gyerekek (fesztiválok). Minden korosztály jelentkezését örömmel várjuk, jelentkezés és egyéb információ: az óvónőknél, óvodatitkárnál.

A foglalkozásokat vezetik:

FOCI 1 – Mózes Nóra MLSZ “D” edző, Grassroots szervező, óvodapedagógus

FOCI 2 – Kékiné Török Edit Gizella Grassroots szervező, óvodapedagógus.

 

 

 

A zeneovi fejlesztő foglalkozás célja a zene megszerettetése, zenei anyanyelvünk ápolása.
Feladata a zenei készségek, képességek fejlesztése és összehangolása más készségekkel, a szociális folyamattal, valamint a pszichikus és gondolkodási funkciók fejlesztésével.
Tartalma: zenei élménynyújtás. A zene által játékok, érzelmek és hangulatok kifejezése, a magyar gyermek- és népdalok, népi körjátékok, zenehallgatásán keresztül. A foglalkozások a gyermekek feltérképezése után a fejlesztésre irányulnak. Minden gyermek fejlesztését a saját szintjéről indítva az egyéni haladási üteméhez igazítva valósítom meg, ikonikus, mozgásos – több érzékszervi tapasztalásos úton, szenzomotoros formában.
A foglalkozást vezeti: Vargáné Szilágyi Mónika 


Óvodánkban a Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja a logopédiai foglalkozásokat, melyre a gyermekeket a logopédus felmérése és az óvónők ajánlása alapján vesszük fel középső és nagycsoportosok közül.

A foglalkozások hetente egy alkalommal egyéni fejlesztési formában vannak megtartva.